Stefan Bydén

Miljövetare. Arbetar med hydrologi, kommunal vattenplanering, dagvattenrening och MKB. Stefan är också redaktör och författare samt har gjort layouten på flera läroböcker. Han gör också hemsidor och den som har koll på datorprogram och applikationer, bland annat.
Var med och startade Melica. Gillar när isen sjunger. Har lodat sjöar.

Senaste projekten:

Ett stort inslag i mitt arbete de senaste åren har varit att jag fått göra layout till boken Naturvård för torpare. Arbetena med Lunds deponier fortsätter men fokus har nu flyttats över till Rögledeponin.

Sedan tio år är jag också med och driver Again AB, ett bolag som ska göra det möjligt att återföra näring från vår avföring till odlingsmarken på ett enkelt och säkert sätt.

Tillsammans med Einar bidrar jag gärna till debatten om Göteborgs framtid

Har gjort hemsidor om ängsslåtter och mulens marker

Uppdrag