Stefan Bydén

Stefan är miljövetare och expert inom hydrologi, kommunal vattenplanering, dagvattenrening och MKB. Stefan är också redaktör och författare för flera läroböcker. Han gör hemsidor och är den på Melica som har koll på datorprogram och applikationer.
Stefan är en av initiativtagarna till Melica och var med i starten på 80-talet. Han lodar gärna sjöar och gillar när isen sjunger.

Senaste projekten:

Ett stort inslag i Stefans arbete de senaste åren har varit att göra layout till boken Naturvård för torpare. Han har gjort hemsidor om ängsslåtter och mulens marker.

Arbetena med Lunds deponier fortsätter senast med täckning av Rögledeponin.

Tillsammans med Einar bidrar Stefan gärna till debatten om Göteborgs framtid

Mina Uppdrag