svankall1

Våtmarksprojektering

Dammar och våtmarker används idag allt oftare för att rena å-, lak- och dagvatten. Förutom att dessa system är relativt billiga så finns det i regel också möjlighet till ytterligare vinster i form av ökad biologisk mångfald, rekreation och förbättrad landskapsbild. Vi kan det mesta om dammar och våtmarker, och hjälper gärna till med planering, programskrivningar, projektering eller att sätta upp provtagningskampanjer.

Våtmarksparken Svankälla i Kärra på Hisingen projekterades av Melica 2003 och byggdes under hösten/vintern 2003/2004.

Melica har även tillsammans med SLU i Alnarp producerat en forskningsinformationsrapport om hydrografiska aspekter på dammar; Dammars form. Den kan beställas på MelicaMedia »».