Landsbygdsutveckling

”Landsbygdsutveckling är en process över tiden, medvetet inriktad mot en uthållig ekonomisk, kulturell, politisk och ekologisk förändring med syfte att förbättra förutsättningarna för livskvalitet för landsbygdens befolkning och för besökares rekreation och fritid”

Kjell Havnevik, SLU.

På landsbygden finns det kvalitéer som är önskvärda av många fler än dem som bor där idag. Det krävs samordning över sektorsgränser, långsiktighet och lokalt anpassade lösningar som leder till en levande och hållbar landsbygd. Landsbygden har mycket goda förutsättningar för Sveriges tillväxt.

Visst finns det problem kring offentlig och kommersiell service, men det finns även möjligheter med en livsmiljö och ett småskaligt samhälle som tar vara på de demokratiska processerna.

Genom att samverka mellan privata, offentliga och ideella aktörer kan det skapas en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd för alla.

Landsbygden är inte bara lant- och skogsbruk, det är även turism, kultur, företagsamhet och mycket mer.

Vi kan erbjuda er:

 1. Projektledning av utvecklingsprojekt, t.ex. Leader-projekt
 2. Framtagning av utvecklings- och strategiplaner
 3. Genomförande av områdesanalyser
 4. Sektoriell och sektorsövergripande samhälls- och miljöplanering
 5. Framtagning av marknadsförings- och informationsmaterial
 6. Utarbetning och genomförande av enkätundersökningar
 7. Kontaktskapande mellan offentliga, privata och ideella sektorn
 8. Projektidéutveckling
 9. Ansökningshjälp för projektansökningar
 10. Kontaktförmedling, ”partnersearch” på lokal, regional, nationell och transnationell nivå
 11. Föreläsningar inom alla planeringsområden
 12. Rådgivning, vägledning samt tolkning av hela Miljöbalkens område