circular-economy-introduction

Utbildningar i miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi

Zsofia Ganrot har en bred föreläsningsutbud helt anpassad till kundernas behov, de  som:

1) skall Miljödiplomeras enligt Göteborgsmodellen

2) skall vidare utbildas inom sin diplomeringsprocess

3) vill allmänt uppdateras kring hållbarhetsfrågor (inkl Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen)

4) vill veta mer om cirkulär ekonomi och organiska cirkulära resurser

Referenser:

Jag har utbildat bl.a. Coompanion Göteborskontoret inför miljödiplomering.

Håller intern kompetensutbildning och studiecirklar på Melica.

Har varit externt anlitad expert i cirkulär ekonomi (organiska flöden) för Ellen McArthur Stiftelsen, England (2012). Deras arbete (rapporter) har lagt grunderna till dagens inriktning i EU (och Sverige) med arbetet för omställning mot cirkulär ekonomi.