sparbilok

Samhällsutveckling

En levande blandstad, miljonprogrammets nödvändiga upprustning, möjligheterna för spårtaxi eller att begränsa utsläppet av metanoxid från deponin. Melica har kunskapen och erfarenheten för att komma med de genomarbetade förslagen och delta med de tunga inläggen i debatten.