Stadsstudier

Stadsstudier med "gatan som klassrum" är en kraftfull form av utomhuspedagogik som utvecklats i Storbritannien under 1970-talet under beteckningen "Urban Environmental Education". Med "gatan som klassrum" som infallsvinkel kan vi uppleva staden med alla sinnen, fördjupa oss i alla tänkbara läroämnen, se hur ämnena samverkar tvärvetenskapligt, få insikter om stadens sammanhang och bygga upp en beredskap för att engagera oss i och påverka stadens utveckling. På 1980-talet utvecklades metoden för såväl skolbruk som för öppna fältstudier, bl.a. genom Einar Hansson. Stadsvandringar med öppna sinnen under fältropet "se-förstå-förändra" är en grundläggande metod. Handböcker har getts ut, t.ex. "Hemma i stan – en handbok i stadsstudier". På 2000-talet har metoden kommit till heders inom projekt som "Staden i ungas ögon", under ledning av arkitekturkonsulenter i Göteborg. Unga får allt större plats i samhällsplaneringen här.