Axel D

Stadsvandringar

Arkitektur och stadsbyggande studeras bäst på plats – ute i den inspirerande och ärliga verkligheten. Syftet med vandringarna är att visa hur mycket man kan uppleva och lära sig genom att vara på plats – och inspirera till ett nyfiket upptäckande av alla sidor av staden. På vandringar uppstår en intensiv dialog kring olika frågor och åsikter som kommer upp, inspirerade av det man ser och upplever på turen. Einar Hansson har i många år utvecklat stadsvandringar och annan stadsstudie- och arkitekturpedagogik i ett omfattande nätverk. På vandringarna resonerar vi gärna kring hur staden ser ut, kring stadsbyggnadsidéer, arkitektur, design och miljöfrågor. En speciell typ av vandring är framtidsvandringen, där vi redan i dagens stad går på spaning efter inspiration och goda exempel för en långsiktigt hållbar framtida stadsmiljö. Einar ordnar helst skräddarsydda vandringar på uppdrag, där det går att skräddarsy vandringar, men ordnar också öppna vandringar vår och höst. Läs mer om Göteborgs omfattande stadsvandringsprogram på hemsidan för stadsvandringsnätverket WALKNET!