Elfiske och nätfiske

Vi har kompetens och utrustning för att utföra elfiskeundersökningar. Vi har mångårig erfarenhet inom detta område. Genom våra uppdrag inom kalkeffektuppföljningen har vi följt utvecklingen av lax- och öringbestånden i Mölndalsån och Kungsbackaåns vattensystem med hjälp av bland annat elfisken.

Vi kan även utföra standardiserat provfiske med nät.