Om oss

p1180471

Tankar på tvären

Vi tycker alltid det är spännande att utveckla egna idéer som kan bli till projekt, och vi försöker hitta nya grepp på de uppdrag vi får. Omväxling, engagemang och tankar på tvären gör det stimulerande att arbeta på Melica, ett personalägt företag i kooperativ form som startade 1987 med rötterna i miljörörelsen. När man vill driva sitt projekt utan att starta eget så är kooperativet ett utmärkt företagsalternativ. Här finns både kontorsservice och arbetskamrater.
Vi kallar oss gröna konsulter för att hållbarhet genomsyrar all vår verksamhet. Det perspektivet vill vi behålla och sprida till fler. Mer än en tanke – en mission.

Melica är miljöcertifierat enligt SUSA Sustainable Standards som följer Svensk Miljöbas 4:2017. Certifieringen innebär att Melica åtagit sig att leva upp till dagens krav i miljöledningssystemet och att företaget arbetar med ständiga förbättringar för minskad miljöbelastning.

Vår miljöpolicy Nedladdas som PDF

Miljödiplom Melica 2022 Nedladdas som PDF

Melicas klimatlöften

För att vara otvära så har vi en personuppgiftspolicy.

Formella uppgifter:

Organisationsnummer: 716444-4734

Bankgiro 5369-3321

VAT: SE716444473401

Telefon

031-85 71 00

Direktnummer till medarbetarna finns på respektive medarbetares sida.