siktdjup

Provtagarutbildning

 

Provtagning – recipient
Godkänd provtagare

Melica kan nu erbjuda en kurs för personer som skall ansvara för och utföra provtagning i recipenter.

Kursen ger kunskaper och praktik för att kunna utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning i recipenter i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer.