Provtagarutbildning – recipient

Melica erbjuder en 2-dagarsutbildning för personer som skall ansvara för och utföra provtagning i recipienter.

Kursen ger kunskaper och praktik för att kunna utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning i recipienter i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer.

Kursinnehåll:

Dag 1: Första dagen av utbildningen befinner vi oss i Melicas konferensrum och går igenom grundläggande limnologi, de olika direktiven och förordningar som styr provtagningen, kvalitetssäkring, ackreditering och provtagningsprogrammet. Efter lunchpausen tas bland annat frågor kring fältanalyser, fältobservationer och provtagningsteknik upp. Vi går även igenom provtagarutrustningen samt ekolodhantering.

Dag 2: Hela dag 2 genomförs fältövningar i lämplig sjö i närheten av Göteborg. Dagen avslutas med ett skriftligt prov. Om deltagaren deltagit i alla moment och blivit godkänt på provet erhålls ett intyg enligt SNFS 1990:11, bilaga 2, Provtagare, provtagning recipienter. Vattenkemisk och mikrobiell provtagning.

Max antal deltagare per utbildningstillfälle är 8 personer. Önskar ni ha en utbildning för endast er egen organisation så kan vi ordna detta!