Ekosystemtjänster i Alingsås

Alingsås kommun arbetar med att ta fram en ny grönplan för hur tätortens gröna strukturer ska hanteras och har anlitat Melica för att inventera grönskans ekosystemtjänster, alltså vilka nyttor som finns med olika delar av det gröna i staden. Under sommaren och hösten har allt från parker och alléer till bortglömda bergsknallar inventerats och analyseras nu på sina olika värden; alltifrån luftrening och vattenhushållning till värden för upplevelse och biologisk mångfald.

Norra Ringgatan
Norra Ringgatan i Alingsås