Planprogram

Programskedet i en planeringsprocess ser vi som ett strategiskt moment där vi gärna arbetar med dialogmetoder som t.ex. fokusvandringar. Här fungerar stadsvandringar som en del i ett målinriktat fokusgruppsarbete för att få fram ett brett planeringsunderlag. Dessa har använts i en utvecklingsplan för Varbergs innerstad samt i Banverkets planering för Västlänken.

Vi har också god förståelse för hur man anpassar planer efter naturens förutsättningar och krav och om man får in de aspekterna tidigt i planprocessen finns det mycket att vinna, både för naturen och ekonomin.