EU-ansökningar

Melica har mångårig erfarenhet att jobba med andra inom olika EU-projekt. Hållbar landsbruksutveckling och stadsutveckling är två områden vi har hög kompetens inom Leader-projekt. Vi ständigt söker partners för nya EU projekt även på andra områden som t.ex. vatten och avlopp, bygg och landskapsarkitektur, mm.