EU-ansökningar

Melica har mångårig erfarenhet att jobba med andra inom olika EU-projekt. Hållbar landsbruksutveckling och stadsutveckling är två områden där vi har hög kompetens inom Leader-projekt. Vi söker ständigt partners för nya EU projekt även på andra områden som t.ex. vatten och avlopp, bygg och landskapsarkitektur, m.m.