Kartor

Kartor som informationskälla

Kartor ska inte bara kunna leda oss rätt på vår färd utan även berätta något om målet. I våra turistguider lägger vi stor möda på att kartorna ska vara tydliga; innehållsrika men ändå lättlästa. Vi har producerat kartor till Styrsöbolagets informationsbroschyr om Södra skärgården i Göteborg och till flera guideböcker för Göteborg.

GIS

I våra utredningsprojekt använder vi ofta GIS för att tolka underlagsmaterial och för att leverera shapefiler med våra resultat.

Lodkartor på internet

350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns nu för nedladdning på www.melica.se. Lodkartorna är fria för ickekommersiell användning. De flesta kartorna har tagits fram i samband med kalkningsplanering som Göteborgsregionens kommunalförbund höll i men det finns även kartor som Fältbiologerna i Alingsås lodat på Rödeneplatån. För Kungsbacka kommun är samlingen komplett så när som på Lygnern.

Länk till kartorna:

http://lodkartor.melica.se