Stadsvandring 29 sept 2011 -L

Dialog

Medborgardialog i samhällsplaneringen får allt större betydelse, som ett led i arbetet för en socialt hållbar stad som också syftar till att inkludera allt fler. Bland våra dialogmetoder utmärker sig framtidsvandringar, där man i tvärsammansatta grupper, på plats i staden, resonerar kring kvaliteter och framtidsmöjligheter. Stadsvandringar kan användas som en del i ett målinriktat fokusgruppsarbete för att få fram ett brett planeringsunderlag. Dessa har använts i en utvecklingsplan för Varbergs innerstad, i Banverkets planering för Västlänken och i dialog Centrala Älvstaden i Göteborg. Vi har också en bred kunskap om olika dialogmetoder och har sammanställt dem i rapporter.