Byggnadsvård bilder 2

Byggnadsvård

Byggnadsvård intresserar allt fler. Mycket av arbetet handlar om resurshushållning och användande av miljövänliga och hållbara material, varav många har en lång tradition inom byggandet. På köpet får vi bibehållna kulturmiljöer, sunda hus och en långsiktigt hållbar bebyggd miljö. Melica har under flera år arbetat med rådgivning till lantbrukare med så kallade överloppsbyggnader, ekonomibyggnader som blivit överflödiga i ett modernt lantbruk. Dessa byggnader berättar mycket om såväl den enskilda gården som om jordbrukets utveckling. De är också en viktig del av vår bebyggelsehistoria. Att lyfta deras värden och historia är en viktig del i att bibehålla förståelsen för lantbrukets utveckling och i att vårda det agrara kulturarvet.