Provtagningsprogram för vatten i Vänersborg

Melica har hösten 2020 utvärderat vattenprovtagningen i Vänersborg och föreslagit förändringar. Vänersborg är en jordbrukskommun så mycket av provtagningen har handlat om näringsämnen.

Uppe på Dalboslätten har halterna av totalfosfor sjunkit sedan provtagningen började på 1970-talet. I den grunda Hullsjön på gränsen till Trollhättan ser man inte lika bra utveckling.

Melica har under åren gjort flera utredningar om övergödda vatten och sköter även provtagningsprogram för Kungsbackaån samt Sankt Hans och Rögle deponier i Lund.