Projektledning

Melica leder och samordnar allt från transnationella utveckligsprojekt, Leader-projekt, till gröna byggprocesser och strategiska miljöinsatser. Vi leder projekt genom att eftersträva att alla får känna sig delaktiga. Genom detta skapas en kritisk massa av engagemang som gör att ett projekt blir just så framgångsrikt som ni önskar.