Kulturmiljöinventering hemsidan

Kulturmiljöinventeringar

Kulturmiljöinventeringar kan omfatta större landskapsavsnitt eller specifika företeelser inom ett visst område. De kan användas som kunskapsunderlag  i exempelvis översiktspalnering. Melica har under åren genomfört flera kulturmiljöinventeringar, bland annat i Storåns dalgång i Marks kommun där vi arbetade tillsammans med BioDivers för att belysa både natur- och kulturmiljövärden. Kulturmiljödelen av inventeringen kom att omfatta såväl vägar, kvarnrester, broar och bebyggelse som hamlade träd. Kristina Wallman har även, på Hushållningssällskapet Väst, inventerat milstenar i hela Västra Götalands län samt kyrkogårdar i Herrljunga pastorat.