Naturvärdesbedömning

Naturen har alltid ett värde. Men en del naturområden är viktigare än andra för att bevara hotade arter, uppleva ett historiskt landskap eller vidmakthålla fungerande samspel. Melicas naturvårdare har lång erfarnhet av att bedöma naturvärden, antingen det är för att styra exploateringar eller prioritera naturskyddsinsatser.