2016-07-14_12

Naturvård

Att inventera fjärilar och ängsväxter, kontrollera att det inte finns känsliga rovfåglar där man planerar vindkraft eller se hur man kan förbättra förutsättningarna för våtmarksfåglar, grodor och salamandrar. Det är bara några av exemplen på vad Melicas naturvårdare ägnar sig åt. Kort sagt att värna livets mångfald omkring oss.