Fosforförluster till Göta älv

På uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund sammanställdes källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älv. Det togs fram ett planerings- och prioriteringsunderlag för övergödningsåtgärder

Resultaten från utredningen ska kunna användas i samverkan och information mellan intressenter med gemensamt intresse för Göta älv, såsom kommuner, myndigheter, markägare, företag, organisationer och skolor, men också kunna användas av de olika aktörerna enskilt. Rapporten ska underlätta att utveckla övergödningsåtgärderna till att bli mer kostnadseffektiva och samordnade.