mellby

Näringsämnesutredning

Vi har engagerat oss i strävan att minska näringsbelastningen på sjöar och hav. Bilden ovan är från Mellbyån som rinner till Anten, en sjö som vi fått arbeta med flera gånger. I detta projekt letade vi lämpliga lägen för att anlägga dammar eller göra andra åtgärder för att fånga fosfor och kväve. Vi är också inblandade i ett projekt för att identifiera näringskällor vid Kungsbackafjorden. Källfördelning och metoder för att säkert och billigt skala om de mer övergripande modellerna studeras också i ett par projekt. 

Källfördelningen vid Anten var ett av Melicas första projekt och vi har arbetat med dessa frågor i hela dess vidd sedan dess.