Fasad på Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Gröna väggar i Göteborg

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept för att klä stadens fastigheter med gröna väggar utomhus. Ett koncept som bland annat skall gynna den biologiska mångfalden och vara ekonomiskt hållbart. I ett första steg i att förverkliga konceptet projekterar Melica tillsammans med ÅF gröna väggar på Stadsbyggnadskontoret.