Illustration

Att hitta det rätta uttrycket, det enkla som oftast är det svåra. Att illustrera är att belysa, av latinets illustre. Och det måste ge utrymme för mottagarens fantasi. För att fylla i det där sista, göra budskapet komplett. Färg eller svartvitt, foto eller akvarell, en känslig linje eller en fet detalj. Naturinformation och fakta eller idébilder. Det finns mycket att hämta i bildbanken, som fyllts på under många år av skapande. Nedan några exempel.

Mindre hackspett. Calle

Fisklivscykel. Calle