Fokusgrupper i samhällsplaneringen

Fokusgrupper är en metod för ett ökat deltagande och bättre resultat vid samhällsplanering och stadsförnyelse. Metoden går enkelt ut på att låta var och en formulera sin syn på vad som är viktigast för att en miljö ska kunna förbättras. Genom att alla får möjlighet att säga sitt och även lyssna på andra kommer det oftast fram många genomtänkta förslag som kan bearbetas och används i den vidare planeringen.

Ett bra sätt för att ladda en fokusgrupp med innehåll är att börja med en stadsvandring. Det fria samtalet på plats kan leda till nya infallsvinklar, föda nya tankar och ge mer inspiration till ett fördjupat fokus i gruppen.