folkok

En grönare Göteborgs Central?

Centralenområdet står inför en stor omvandling. Melica bistår Jernhusen med hur man ska ta ansvar för den biologiska mångfalden i området och få en grönare Central.

Melica har tidigare inventerat det biologiska livet kring stationen, och har sedan gått vidare med förslag till riktlinjer för de arkitekter som arbetar med det nya RegionCity som ska byggas i området. Nu senast har vi också arbetat fram konkreta förslag på vad som kan göras på befintliga byggnader. Målet: En grönare Central!

Tre rapporter har hittills publicerats:

Biologisk mångfald kring Göteborgs Central – nuläge och möjligheter
Biologisk mångfald – en utmaning för Jernhusens arkitekter.
Biologisk mångfald – en central fråga – Förslag till åtgärder på befintliga fastigheter.