Miljöövervakning

Vi har äran att få följa fyra av de sjöar son ingår i det nationella övervakningsprogrammet. Det är Alsjön på Hunneberg, Fräcksjön utanför Lilla Edet, Stora Härsjön vid Härryda samt Lilla Öresjön på Ubbhultsplatån. Analys och databas sköts av SLU. Vi sköter också kalkeffektkontroll i ytvatten runt Göteborg och provtagning åt Kungsbackaåns vattenvårdsförbund.