760118Lindholmenbild45

Kulturmiljöunderlag

På Melica finns stor kunskap om kulturmiljöer av olika slag och vi har erfarenhet av att arbeta med kulturmiljöer på olika sätt. Vi kan erbjuda kulturmiljöprogram med stadsbildsanalyser, stadsvandringar med olika teman, miljökonsekvensbeskrivningar med kulturmiljöinriktning, stöd i utformandet av planbestämmelser, stöd vid dialogprocesser och samtalsgrupper med mera. Vi gör också informationsmaterial om stildrag eller områdens kulturmiljövärden, inventeringar och beskrivningar av områden, miljöer eller enskilda objekt. Melica förenar dessutom kunskaper om arkitektur och bebyggelsehistoria med miljö- och naturvårdskompetens, något som gör det möjligt att verkligt allsidigt kunna belysa och bedöma platser och miljöer.

Aslutade projekt

Karlavagnsplatsen kulturhistorisk stadsbildsanalys

Kulturmiljöunderlag för området kring Järnvågen

Kulturmiljöunderlag för Frihamnen

Kulturmiljöunderlag för området kring Fixfabriken

Kulturmiljöunderlag för Almedals fabriker inför detaljplan

Hämta rapporter