Restaurering av naturområden

Behöver vi hjälpa naturen på traven någonstans? T.ex. där förutsättningarna för att skapa nya fågelvåtmarker är goda eller en ny väg eller bebyggelse har skadat grodornas lekplatser. Melicas naturvårdare har lång erfarenhet av restaureringar och kompensationsåtgärder för allt från vildbin till hackspettar.