Dagvattenutredningar

Vi ser dagvattnet som en resurs med estetiska, ekologiska och sociala värden. Dagvattenhanteringen ska uppfylla krav på rening, flödesutjämning och ekonomi. Vi kan hjälpa er med inventeringar och utredningar om de möjligheter och begränsningar som finns inom t.ex. ett bostads- eller industriområde.

Vi har gjort ett antal dagvattenutredningar åt bl.a. Göteborgs kommun

.