Hållbarhet

Tvärfacklig kompetens och en djup förståelse för både natur och bebyggd miljö i kombination med dialogkommunikation. Det gör Melica till en bra partner vid all slags planering. Vi arbetar främst med program, översiktsplaner och miljökonsekvenshantering av detaljplaner. Vi strävar efter en socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.
Förslag på en kollektivtrafik som ökar tryggheten och snabbheten för många och som kan bli ett verkligt alternativ till privatbilismen, är ett exempel på detta.