Hemsidor

Internet är ett informationsfält som blir allt viktigare. Snabb, lätt sökbar och aktuell information ligger till grund för framgången. Vi satsar i första hand på att försöka ge en tydlig informationsförmedling men är inte främmande för att en god form kan bidra till detta. Vi försöker också göra hemsidor som fungerar enligt standard. Förutom de vi kodat själva så har vi strukturerat vår egen sida och Mjörnbygdens naturcentrums sida.

Exempel på hemsidor formaterade i HTML vi gjort: