Melicas klimatlöften

Klimatlöftet är ett projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

Melica har antagit följande klimatlöften:

  • Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.
  • Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.
  • Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.
  • Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.
  • Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.