Provtagning och analys av recipientvatten från Kungsbackaåns vattensystem

Provtagning och analys av recipientvatten från Kungsbackaåns vattensystem
Sedan över 15 år tillbaks har Melica uppdraget att provta, analysera och utvärdera Kungsbackaåns vattensystem. Ett uppdrag som fokuserar mycket på näringsämnesproblematiken i systemet.

Vattendragskontrollen bedrivs enligt ett, tillsammans med Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund & Vattenråd och berörda länsstyrelser, upprättat kontrollprogram.