Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Stefan Bydén

Miljövetare. Arbetar med hydrologi, kommunal vattenplanering, dagvattenrening och MKB. Stefan är också redaktör och författare samt har gjort layouten på flera läroböcker. Han gör också hemsidor och den som har koll på datorprogram och applikationer, bland annat.
Var med och startade Melica. Gillar när isen sjunger. Har lodat sjöar.

Senaste projektet:

Den senaste tiden har jag arbetat mycket med näringsämnesläckage och åtgärder. Jag har gjort en utredning om dammlägen runt Anten åt Säveåns vattenråd, och en genomgång av källor till näringsämnen runt Kungsbackafjorden. Liknande utredningar görs också om Skintans avrinningsområde utanför Halmstad åt Region Halland och ett biflöde till Slumpån åt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Dammar vid Anten

Mindre näring till Kungsbackafjorden

Näringsanalyser i Lillån–Slumpån

Beräkning av källfördelning och effekten av potentiella åtgärder inom ett näringsämnesbelastat avrinningsområde

Åtgärder för deponin St Hans backar i Lund är nu i en slutfas där många års utredande lett till en åtgärdsplan med uppsamling av lakvatten, förbättrad täckning och dagvattensystem och ett system med reningsdammar. http://www.melica.se/sankthans.html

Sedan ett drygt år är jag också med och driver Again nutrient recovery, ett bolag som ska göra det möjligt att återföra näring från vår avföring till odlingsmarken på ett enkelt och säkert sätt.

Tillsammans med Einar bidrar jag gärna till debatten om Göteborgs framtid

Har gjort hemsidor om ängsslåtter och mulens marker