Sassi Wemmer

Biolog och miljövetare. Arbetar med vattenplanering, samhälls- och miljöplanering. Speciellt fokus på åtgärdsplanering, elfiske, hållbar utveckling, ekoturism, lokala och regionala utvecklingsprocesser. Arbetar också med projektledning samt internationella kontakter och frågor inom EU. Tolk, guide och översättare för tyskspråkiga kunder. Marknadsföringsansvarig och kontaktperson för Sjuhäradsområdet.

Vet var gäddorna över en meter står och väntar.

Mina Uppdrag