Elfiskeundersökningar vid Forsa kraftstation i Nolån, Bollebygds kommun

Melica fick uppdraget att elfiska två lokaler i Nolån vid Forsa kraftverksstation i Bollebygds kommun. Anledning för elfisket är att i tillståndet för Bollebygds avloppsreningsanläggning bestäms det att elfiske ska ingå på två lokaler nedströms anläggningen.

Syftet är att följa upp verksamhetens påverkan på biologin i Nolån och fisk är ett lämpligt undersöknings undersökningsobjekt, speciellt lax och öring som kräver god vattenkvalitet i sina uppväxt uppväxt- och livsmiljöer.

I Nolån finns det öring. Lek- och uppväxtområden för öring finns både uppströms och nedströms Forsa kraftstation.