Djurplankton i sjön Åsunden vid Ulricehamn

Den här undersökningen har utförts på uppdrag av Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening. Syftet är att dokumentera artförekomst och mängd av djurplankton i Åsunden för att kunna bedöma eventuell påverkan på fiskrekrytering, framför allt gös.

Resultaten jämförs dels med resultaten från en undersökning som gjordes 1985, dels med tillgängliga data från andra djurplanktonundersökningar i regionen.