Ivar Sander

Miljösamordnare och rådgivare inom miljöteknik för samhällsplanering, hållbart byggande och fastighetsförvaltning. Har särskild kunskap om dagvatten och modellering av kraftig nederbörd. Arbetar inom rådgivning och utredning i uppdrag kopplade till miljökonsekvenser vid exploatering, klimatanpassning samt vatten och avlopp inklusive dagvatten. Har även kunskap inom byggnadsteknik, energieffektivisering, inomhusmiljö, miljöinventeringar, miljöcertifiering samt plan- och byggregler.

Mina Uppdrag