Våtmark i Höviksnäs

Nära Höviksnäs skola på Tjörn ligger ett närströvområde med en gammal våtmark som till en del är igenfylld. Melica skulle beskriva hur våtmarken bidrar med en större ekologisk mångfald och våtmarkens förmåga att buffra skyfall.

Området för våtmarken är en före detta torvtäkt i ett friluftsområde vid Höviksnäs tätort. Melica fick i uppdrag av Tjörns kommun att utreda förhållandena och projektera för en våtmark.