Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Ivar Sander

Miljösamordnare och rådgivare inom miljöteknik för samhällsplanering, hållbart byggande och fastighetsförvaltning. Har särskild kunskap om dagvatten och modellering av kraftig nederbörd. Arbetar inom rådgivning och utredning i uppdrag kopplade till miljökonsekvenser vid exploatering, klimatanpassning samt vatten och avlopp inklusive dagvatten. Har även kunskap inom byggnadsteknik, energieffektivisering, inomhusmiljö, miljöinventeringar, miljöcertifiering samt plan- och byggregler.