Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Elfiske och nätfiske

Vi har kompetens och utrustning för att utföra elfiskeundersökningar. Vi har mångårig erfarenhet inom detta område. Genom våra uppdrag inom kalkeffektuppföljningen har vi följt utvecklingen av lax- och öringbestånden i Mölndalsån och Kungsbackaåns vattensystem med hjälp av bland annat elfisken.

Vi kan även utföra standardiserat provfiske med nät.