Anders Martinsson

Fiskeribiolog. Arbetar med vattenundersökningar, biotopkartering, fysisk påverkan i vattendrag och GIS (geografiska informationssystem).
Vet hur man tar sig upp ur en vak.

Senaste projektet: Inventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Sörmland.

Uppdrag