Zsófia Ganrot

Doktor i tillämpad miljövetenskap. Arbetar med kretsloppsanpassade VA-system, källsortering av toalettavfall, m.m. Expert på hållbar sanitet. Forskar och utvecklar innovativa kretsloppsmetoder för återvinning av näring ur toalettavlopp samt från flytgödsel och rötslam. Hon har även lång pedagogisk erfarenhet, både som lärare på universitet och som handledare. Ansvarar för Melicas utbildning i miljödiplomering. Cirkelledare för intern utbildning. CSR-ansvarig. 

Hennes avhandling här

Senast medförfattare i Handbook of natural zeolites

2012-13 rådgivning för Ellen MacArthur Foundation: Towards the Circular Economy, 2013:2, pp.112.
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports

Senaste projekt:

NYTT hösten 2018: Testning av olika biokol för näringsladdning med hjälp av olika cirkulära resurser: avlopp och biogasprocessvatten. Uppdragsgivare: Again AB och GU Ventures

Sedan 2011: Återföring av näring från toalettavfall för Again AB (www.again.se)

Sedan 2011: Återföring av näring från flytgödsel och rötslam för Ensy AB (http://www.ensy.eu/).

Publikationer

Obs: Fram till 2004 mitt efternamn var Ban.

Forskningsartiklar i internationella tidskrifter:

Siri Caspersen, Zsofia Ganrot (2018): Closing the loop on human urine: Plant availability of zeolite-recovered nutrients in a peat-based substrate. Journal of Environmental management, 211, 177-190.
 
Ganrot, Zs., Broberg, J., Bydén, S. (2009). Energy efficient nutrient recovery from household wastewater using struvite precipitation and zeolite adsorption techniques. A pilot study in Sweden. Peer-reviewed article in: Achley, K., Mavinic, D., Koch, F. (eds): International Conference on Nutrient Recovery from Wastewater Streams. IWA Publishing, 511-521.
 
Ganrot, Zs., Slivka, A., Dave, G. (2008) Nutrient recovery from human urine using pre-treated zeolite and struvite precipitation in combination with freezing-thawing and plant availability tested on common wheat. CLEAN, 36(1), 45-52.
 
Ganrot, Zs., Dave, G., Nilsson, E., Li, B. (2007). Plant availability of nutrients recovered as solids from human urine tested in climate chamber on Triticum aestivum L. Bioresource Technology 98, 3122-3129
 
Ganrot, Zs., Dave, G., Nilsson, E. (2007). Recovery of N and P from human urine by freezing, struvite precipitation and adsorption to zeolite and active carbon. Bioresource Technology 98, 3112-3121.
  
Ganrot, Zsofia (PhD Thesis, May 2005). Urine processing for efficient nutrient recovery and reuse in agriculture, ISBN 91 88376 29X, Göteborg University (available as PDF file, see above link).
  
Ban, Zs., Dave G. (2004). Laboratory studies on recovery of N and P from human urine through struvite crystallization and zeolite adsorption. Environmental Technology 25, 111-121.
 
Adamsson M., Ban, Zs., Dave G. (2003). Sustainable utilization of human urine in urban areas – practical experiences. Peer reviewed paper published in Conf. Proceedings: 2nd International Symposium on ecological sanitation, Lübeck, Germany, April 2003, 643-650.
  
Lind, B-B., Ban, Zs., Bydén, S. (2001). Volume reduction and concentration of nutrients in human urine. Ecological Engineering 16, 561-566.
 
Lind, B-B., Ban, Zs., Bydén, S. (2000). Nutrient recovery from human urine by struvite crystallization with ammonia adsorption on zeolite and wollastonite. Bioresource Technology 73, 169-174.
 
Andra publikationer:

 

Siri Caspersen och Zsofia Ganrot (2017): Näringsberikad zeolit som gödselmedel. SLU LTV Fakultetens Faktablad 2017: 25 (http://again.se/sv/nyheter/lyckat-odlingstest-av-gainutri )

 
Ban, Zsófia (MSc. Thesis, 1998): Nutrient recovery from human urine – a concentration and crystallization process. Göteborg University/ Dept. of Applied Environmental Science and Dept. of Geology, pp 1-60.
  
Ban, Zsófia (1995): Vattenförsörjning och avloppshantering i Budapest-området.(Rapport nr 1), Inst. för Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs Universitet, ISSN 1400-9323.
 

Medförfattare i:

 Zorpas A. Antonis & Inglezakis J.Vassilis (Eds), (2012): Handbook of Natural Zeolites. Bentham Science Publishing, ISBN 978-1-60805-446-6. E-book form available at: http://www.eurekaselect.com/101819/volume/1

 
Richert-Stintzing, A (Ed), (2007): Urine diverting toilets in climates with cold winters. Technical considerations and the reuse of nutrients with a focus on legal and hygienic aspects. Women in Europe for a Common Future (WECF). PDF file available at www.wecf.eu.
 
Hedenus F and Larsson A (Eds), (2006): Towards a “Smart Growth- Strategy for Sustainable Development. EPSD (European Panel on Sustainable Development), Report No 3, pp 46.

Patentinnehav:

Första 2019 mars:

Patent nr: ZL 201480039192.5  och publiceringsnr: CN 105377768A

Två  andra är under behandling av patentansökan….väntas komma senare i år eller nästa år.

Uppdrag