Zsófia Ganrot

Doktor i tillämpad miljövetenskap. Arbetar med kretsloppsanpassade VA-system, källsortering av toalettavfall, m.m. Expert på hållbar sanitet. Forskar och utvecklar innovativa kretsloppsmetoder för återvinning av näring ur toalettavlopp samt från flytgödsel och rötslam.

Från maj 2022 och 3 år framåt är jag projektansvarig och forskare/teknikutvecklare inom klimat- och kretsloppsprojektet ”Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk odling och näringsbatteri till jordbruket” i samarbete med Chalmers, SLU och fiskodlingen Pond i Floda. Från Melica är också två erfarna kollegor med i detta projekt: Stefan Bydén och Bo Lind. Projektets hemsida Nutribatt.se

https://www.melica.se/notis/biokolbaserat-reningsfilter-i-akvaponisk-fiskodling-och-naringsbatteri-till-jordbruket/

Jag har även lång pedagogisk erfarenhet, både som lärare på universitet och som handledare. Ansvarar för Melicas utbildning i miljödiplomering. Cirkelledare för intern utbildning. CSR-ansvarig. 

Min avhandling här

Mina Uppdrag