I labtesten här fälls ammonium från kväverika restväxkor.

Teknikutveckling för ENSY AB

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB inom metodutveckling för näringsåtervinning. Ensy AB är specialiserad på teknikutveckling för maximal återvinning av växtnäring från flytgödsel och från rötslam från biogasanläggningar. Nya vägar och innovativa lösningar testas först på Melicas lab för att sedan vidare optimeras i Ensys uppskalade pilot- eller fullskaliga anläggningar. Projektet beräknas pågå även under de kommande åren (2017 och framåt).

För mer om Ensy AB och deras teknik ring Örjan Andersson, mobil + 46706427786.

http://www.ensy.eu/