I labtesten här fälls ammonium från kväverika restväxkor.

Teknikutveckling för ENSY AB

Sedan 2008 samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB inom metodutveckling för näringsåtervinning. Ensy AB är specialiserad på teknikutveckling för maximal återvinning av växtnäring från flytgödsel och från rötslam från biogasanläggningar. Nya vägar och innovativa lösningar testas först på Melicas lab för att sedan vidare optimeras i Ensys uppskalade pilot- eller fullskaliga anläggningar. Projektet beräknas pågå även under de kommande åren och avslutas 2020.

För mer om Ensy AB och deras teknik ring Örjan Andersson, mobil + 46706427786.

Någa bilder från utvecklingsarbetet i Melicas lab can du se i Zsofia Ganrots profil, länken som heter ”FoU i bilder” under hennes porträttfoto.