Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Anders Martinsson

Fiskeribiolog. Arbetar med vattenundersökningar, biotopkartering, fysisk påverkan i vattendrag och GIS (geografiska informationssystem).
Vet hur man tar sig upp ur en vak.

 

Senaste projektet: Inventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Sörmland.