Rögle f.d. deponi

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet från den före detta deponin i Rögle, utanför Lund. Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, har andelen lakvatten som går till rening i dammar öka betydligt. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimentet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Continue reading ”Rögle f.d. deponi”