Calle Bergil

Naturvårdsbiolog, författare och utredare. Älskar fåglar och fjärilar, mörtar och mossor, men tycker att den häftigaste av alla varelser är människan. Tror på vår förmåga som jordens trädgårdsmästare; att det mycket väl går att kombinera byggandet av ett gott liv för människor med bevarandet och utvecklandet av en rik och mångformig natur. Arbetar gärna med tidiga skeden i samhällsbyggnadsprojekt för att det går bäst att påverka då. Eller med diverse naturinventeringar för att det är så kul.
Har ägnat mig mycket åt naturvårdsplaner, skötselplaner, naturinventeringar och problemlösning.

På temat människa och natur har det också blivit två skymningsspel, som båda nu spelats i många år; Huldrans Natt i en naturskog i Åkersberga sedan 1990 respektive Fanny Grens Väg i Göteborgs Botaniska Trädgård sedan 2011. 
www.huldransnatt.se

fannygrensvag.com

Innan Melica jobbade jag med naturvård på Norconsult och dessförinnan på länsstyrelsen i Värmland och på Göteborgs Universitet.
Tänker som bäst i kajaken.

Du kan också följa Calles paddelpendlarblogg: http://paddelpendlaren.blogspot.se/

 

Senaste projekt:
Det senaste året har dominerats av abete med naturanpassning eller kompensation vid samhällsbyggnadsprojekt. Jag har bl.a. bistått Trafikverket i kompensationsprojektet Strandängar vid Göta älv och Härryda kommun i hur man kan kombinera en bostadsförtätning med fortsatt nattskärrespel. Mina inventeringar av fåglar vid tilltänkta vindskraftsparker och groddjur i detaljplaneområden slutar också ofta i en medverkan vid specialanpassning av projekten för att klara naturvärdena. 

Mina Uppdrag