Robert Petersen

Biolog, miljövetare och hållbar stadsplanerare. Arbetar främst som naturvårdsbiolog med naturguidningar, naturinventeringar och artskyddsutredningar. Men även brett inom diverse miljö- och hållbarhetsfrågor. Har bl.a. kunskaper inom artbestämning, ekologi, hållbar stadsplanering, artskydd, miljörätt, MKB och GIS. Har även särskild kompetens mot och lång erfarenhet av fåglar och fågelskyddsfrågor. 

Spenderar helst en ledig dag med att spana flyttfågelsträck vid lämplig udde..

Publikationer

Uppdrag